KMA

Skrivet 2019-05-01

Arbetsmiljöpolicy

Accent Måleri AB jobbar förebyggande med upprättande riskanalys före arbetets uppstart. Vi tillhandahåller erfoderlig personlig skyddsutrustning. Våra anställda har liftkort för säkert arbete från arbetsplattform på hög höjd. Vi eftersträvar en god psykosocial arbetsmiljö där gruppen ska fungera som ett stort team med korta ledtider, god sammanhållning och kamratanda. Accent Måleri AB är enligt kollektivavtal anslutna till företagshälsovård via Telgeakuten med regelbundna, avtalsenliga kontroller

Miljöpolicy

Accent Måleri AB jobbar med att spara miljön i största möjliga mån. Använda oss av miljövänliga, svanenmärkta produkter i första hand. Vi följer gällande miljölagsstiftning och de krav som ställs. Erbjuda kunder och beställare valmöjlighet och styrning mot miljövänliga produkter. Tillsammans med våra sammarbetspartners källsorterar vi byggavfall för att minimera miljöpåverkan. Miljöfarligt avfall såsom restfärgprodukter lämnas till vår avtalspartner Telge Återvinning.

Kvalitétspolicy

Accent Måleri AB jobbar utförandemässigt med HUS-AMA 18 som styrmedel för att säkerställa en slutprodukt som håller över tid. Våra målare har utbildning i säker våtrumsmålning via MVK (Måleribranchens våtrumskontroll.) Vi upprättar egenkontroller för att beställare ska känna sig trygga med vårt arbete och säkerställa kvalitén på utförda moment